Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTR-156672-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực thống kê: Phát triển nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn. Cán bộ phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì ra phiếu hẹn.
Bước 3: Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp huyện tiến hành thẩm định nơi đăng ký kinh tế trạng trại
Bước 4: Đến hẹn cá nhân, tổ chức mang phiếu hẹn đến Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp huyện nhận kết quả
Đơn xin cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại (theo mẫu)
Bản tóm tắt quá trình đầu tư sản xuất (theo mẫu)
Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hơp đồng thuê khoán đất của trang trại. Trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải có văn bản giải trình được uỷ ban nhân cấp xã xác nhận
01 ảnh 3x4
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản tóm tắt quá trình đầu tư sản xuất
Tải về
Đơn xin cấp chứng nhận kinh tế trang trại
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại - Bến Tre
Số hồ sơ:
T-BTR-156672-TT
Cơ quan hành chính:
Bến Tre
Lĩnh vực:
Phát triển nông thôn
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
8