Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTR-156699-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục thuế, kho bạc cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đủ theo quy định
Bước 2: Công dân nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
Bước 3: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung tại chỗ hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận ký thẩm tra, đồng thời tiến hành:
- Thu lệ phí dịch vụ theo quy định.
- Chuyển thông tin thuế cho Chi cục thuế - Cơ quan thực hiện (trong ngày).
- Nhận thông báo thuế từ Chi cục thuế - Cơ quan thực hiện (trong ngày).
- Nhận tiền theo thông báo thuế để nộp thay cho người dân hoặc hướng dẫn người dân tự đến Kho bạc nộp tiền thuế theo thông báo (nếu có).
- Viết phiếu hẹn.
Bước 4: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện và trình phòng Tài nguyên Môi trường cấp huyện ký tờ trình.
Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định, ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Bước 5: Đến hẹn, công dân mang phiếu hẹn đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện nhận kết quả
Đơn xin cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (Mẫu 04/ĐK)
Giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất, phiếu lấy ý kiến khu dân cư
Sơ đồ trích đo hoặc trích lục thửa đất
Danh sách niêm yết công khai
Biên bản xét duyệt hội đồng xét cấp giấy xã
Thông báo công khai hồ sơ (15 ngày)
Thông báo kết thúc công khai
02 Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất (Mẫu 01/LPTB)
02 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Mẫu 11/KK-TNCN)
02 bản giấy tờ khác có liên quan việc miễn giảm nộp tiền sự dụng (nếu có)
Giấy tay mua bán, chuyển đổi đất của bên A và bên B
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tải về
Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất
Tải về
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Khu vực các phường thuộc thành phố 25.000 đồng
Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Khu vực khác (nông thôn) Miễn
Thu dịch vụ thu không tách thửa ở nông thôn 152.000 đồng
Thu phí dịch vụ thu không tách thửa ở đô thị 243.000 đồng
Thu tách thửa thu dịch vụ ở nông thôn 182.000 đồng
Thu tách thửa thu phí dịch vụ ở đô thị 273.000 đồng
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp phải cấp mới do nhận quyền sử dụng đất theo thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp - Bến Tre
Số hồ sơ:
T-BTR-156699-TT
Cơ quan hành chính:
Bến Tre
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
24