Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTR-156705-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ Bến Tre
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Kể từ ngày nhận đủ, đúng hồ sơ: 05 ngày làm việc đối với trường hợp hồ sơ từ 01-05 người; 10 ngày làm việc đối với trường hợp hồ sơ từ 06 người trở lên
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả tại bộ phận một cửa Sở Nội vụ (Số 168, đường Hùng Vương, P.3, thành phố Bến Tre).
- Nhận hồ sơ từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần theo giờ hành chính.
Bước 2: Xem xét, giải quyết hồ sơ theo đúng thời gian đã quy định
Bước 3: Trả hồ sơ theo phiếu hẹn tại bộ phận một cửa Sở Nội vụ
Văn bản đề nghị của cơ quan sử dụng trực tiếp (nếu là đơn vị trực thuộc phải có ý kiến của cơ quan chủ quản), kèm theo báo cáo biên chế được giao và hiện có của cơ quan, đơn vị
Thông báo kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển công chức
Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ khác có liên quan
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục Tuyển dụng công chức dự bị - Bến Tre
Số hồ sơ:
T-BTR-156705-TT
Cơ quan hành chính:
Bến Tre
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
26