Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTR-156982-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Kết quả thẩm định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và giao trả hồ sơ cấp huyện. Cán bộ kiểm tra hồ sơ đầy đủ ra phiếu hẹn
Bước 3: Phòng Công thương cấp huyện tiến hành thẩm tra tại cơ sở và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp phép
Bước 4: Đến hẹn, Tổ chức mang biên nhận đến tại Tổ tiếp nhận và giao trả hồ sơ cấp huyện đóng lệ phí và nhận kết quả
01 Nhiệm vụ và đồ án quy hoạch do đơn vị tư vấn lập (Các bản vẽ)
01 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã thông qua nhiệm vụ và đồ án quy hoạch
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Chi phí lập đồ án quy hoạch
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện - Bến Tre
Số hồ sơ:
T-BTR-156982-TT
Cơ quan hành chính:
Bến Tre
Lĩnh vực:
Quy hoạch xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29