Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTR-157030-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực thống kê: Đo đạc bản đồ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường Bến Tre
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường Bến Tre
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc (sau khi kiểm tra nhân sự và trang thiết bị tại Văn phòng đơn vị xin cấp Giấy phép đạt yêu cầu)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đơn vị xin cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 01 Trần Quốc Tuấn, Phường 2, Thành phố Bến Tre). Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ và pháp lý của hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung theo đúng quy định.
Bước 2: Phòng Đo đạc và Bản đồ tiến hành kiểm tra thực tế tại đơn vị xin cấp phép (trang thiết bị và nhân sự), lập biên bản kiểm tra hồ sơ.
- Nếu hồ sơ hợp lệ trình Cục đo đạc và Bản đồ Việt Nam để xin cấp giấy phép cho đơn vị theo đúng quy định.
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Đề nghị đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ theo nội dung biên bản kiểm tra.
Bước 3: Đơn vị xin cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đến nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 01 Trần Quốc Tuấn, Phường 2, Thành phố Bến Tre).
- Đơn vị nhận lại 2 bộ hồ sơ và biên bản kiểm tra, Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường gởi Cục Đo đạc Bản đồ.
Bước 4: Đơn vị xin cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ nộp 1 bộ hồ sơ + Biên bản kiểm tra + Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường cho Cục Đo đạc Bản đồ (Bộ Tài nguyên và Môi trường ) để được xem xét cấp giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (theo mẫu quy định)
Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cấp thẩm quyền có đăng ký chức năng Đo đạc và Bản đồ (có chứng nhận của Công chứng Nhà nước)
Quyết định bổ nhiệm hoặc chọn lãnh đạo đơn vị - giám đốc, phó giám đốc kỹ thuật của đơn vị
Bản sao Điều lệ hoặc quy chế của công ty (có chứng nhận của Công chứng Nhà nước)
Danh sách nhân sự có chuyên môn về đo đạc, bản đồ, quản lý đất đai, tin học, kinh tế, luật
- Hồ sơ cá nhân từng kỹ sư, trung cấp:
+ Bản sao Bằng tốt nghiệp chuyên ngành (có chứng nhận của Công chứng Nhà nước);
+ Bản sao Hợp đồng lao động (hoặc quyết định thu nhận).
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
3a-TNMT-ĐĐBĐ: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
20