Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTR-157371-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực thống kê: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế Bến Tre
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Bến Tre
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và đầy đủ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng tiếp nhận và trả kết quả - Sở Y tế Bến Tre, số 39 Đoàn Hoàng Minh, Phường 5, Thành phố Bến Tre. Trong giờ hành chính vào các ngày thứ 3; thứ 5 hàng tuần (trừ ngày lễ)
Bước 3: Phòng tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra thành phần hồ sơ và đưa phiếu cho người hành nghề
Bước 4: Thẩm xét hồ sơ, nếu:
+ Hồ sơ không đạt yêu cầu thì bổ sung.
+ Hồ sơ đạt yêu cầu thì lập kế hoạch thẩm định.
Bước 5: Đến hẹn, người hành nghề đến Phòng tiếp nhận và trả kết quả để nhận kết quả
Đơn đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề theo mẫu
Bản sao chứng chỉ hành nghề
Bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Bản kê khai danh sách nhân sự
Bản kê khai trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật
Báo cáo kết quả hoạt động trong 05 năm gần nhất theo qui định của Bộ Y tế
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản kê khai danh sách nhân sự
Tải về
Bản kê khai trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật
Tải về
Đơn đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, Y học cổ truyền
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề 400.000 đồng/1cơ sở
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
27