Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTR-157543-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực thống kê: Nghệ thuật, biểu diễn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện:
Thời hạn giải quyết: 07 ngày ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ đầy đủ theo qui định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre ( Số 45 Đồng Khởi – Phường 3 – thành phố Bến Tre). Thời gian: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Bước 3: Phòng Nghiệp vụ văn hóa thẩm định hồ sơ, tham mưu và trình Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép
Bước 4: Đến hẹn đơn vị, cá nhân mang phiếu hẹn đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre nhận giấy phép
Đơn đề nghị cấp giấy phép công diễn chương trình nghệ thuuật, ghi rõ: tên chương trình, tiết mục, thời gian, địa điểm.( đơn tự viết tay hoặc đánh máy)
Bản tóm tắt chương trình, tiết mục, vở diễn, danh sách tác giả, đoạ diễn, biên đạo, nhạc sĩ, họa sĩ, diễn viên tham gia
Trong chương trình tiết mục vở diễn có diễn viên là người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia phải có quyết định cho phép vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Bộ Việt Nam hoá, Thể thao và Du lịch
Trong chương trình, tiết mục, vở diễn có đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài tham gia phải có quyết định cho phe1p vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Ủy ban nhân tỉnh
Bản cam kết khi tổ chức biểu diễn không vi phạm các quy định cấm tại tại điều 3 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng (ban hành kèm theo Nghị định 103/2009/NĐ-CP 06/11/2009 của Chính Phủ)

.Nghiêm cấm các hoạt động sau đây:

1. Các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa có nội dung

a. Kích động nhân dân chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoạt khối đoàn kết toàn dân;

b. Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; truyền bá tư tưởng, văn hóa phản động, lối sống dâm ô đồi trụy, các hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục, gây hại cho sức khoẻ và hủy hoại môi trường sinh thái;

c. Tiết lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định;

d. Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm vĩ nhân, xúc phạm dân tộc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

2. Lưu hành, phổ biến và kinh doanh các sản phẩm văn hóa sản xuất, nhập khẩu trái phép, các sản phẩm văn hóa đã có quyết định đình chỉ lưu hành, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu, tiêu hủy; kinh doanh dịch vụ văn hóa mà không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép theo quy định.

3. Tổ chức các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa vi phạm các quy định về nếp sống văn minh, an ninh, trật tự và phòng, chống cháy nổ.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Thẩm định chương trình biểu diễn nghệ thuật. chương trình, vở diễn có độ dài đến 50 phút 300.000 đồng
Thẩm định chương trình biểu diễn nghệ thuật. chương trình, vở diễn có độ dài trên 150 phút 900.000 + mức phí tăng thêm. Mức phí tăng thêm được xác định từ phút 151 trở đi cứ 25 phút tăng thêm (không đủ thì làm tròn) thời lượng chương trình vở diễn thì cộng thêm 150. 000 đồng
Thẩm định chương trình biểu diễn nghệ thuật. chương trình, vở diễn có độ dài từ phút 101 đến 150 phút 900.000 đồng
Thẩm định chương trình biểu diễn nghệ thuật. chương trình, vở diễn có độ dài từ phút 51 đến 100 phút 600.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp phép công diễn cho các tổ chức thuộc địa phương (bao gồm: Đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp công lập, đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp của Hội nghề, cơ sở đào tạo chuyên nghành nghệ thuật biểu diễn; đơn vị nghệ thuật và đơn vị tổ chức biểu diễn ngoài công lập và các tổ chức kinh tế chính trị, văn hóa, xã hội thuộc địa phương) - Bến Tre
Số hồ sơ:
T-BTR-157543-TT
Cơ quan hành chính:
Bến Tre
Lĩnh vực:
Nghệ thuật, biểu diễn
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22