Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTR-157552-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực thống kê: Nghệ thuật, biểu diễn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm cấp giấy phép công diễn; trường hợp không cấp giấy phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do; trường hợp cần duyệt chương trình trước khi cấp giấy phép công diễn, cá nhân, tổ chức đề nghị cấp giấy phép có trách nhiệm tạo điều kiện để cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo qui định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre ( Số 45 Đồng Khởi – Phường 3 – Thành phố Bến Tre). Thời gian: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.(nếu nộp trực tiếp)

+Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời (ghi yêu cầu, hướng dẫn gửi qua đường bưu điện hoặc điện thoại hướng dẫn làm lại nếu hồ sơ gửi qua đường bưu điện)
Bước 3: Phòng Nghiệp vụ văn hóa thẩm định hồ sơ, tham mưu và trình Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép
Bước 4: Đến hẹn đơn vị mang giấy hẹn (nếu nộp trực tiếp) đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận giấy phép
Đơn đề nghị cấp giấy phép công diễn (ghi rõ: tên chương trình nghệ thuật, tiết mục, tác giả, đạo diễn, người biểu diễn) Theo mẫu số 5 Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc “Sửa đổi bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch”
Bản nhạc, kịch bản đối với tác phẩm đề nghị công diễn lần đầu
Trong chương trình tiết mục vở diễn có diễn viên là người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia phải có quyết định cho phép vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch
Trong chương trình, tiết mục, vở diễn có đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài tham gia phải có quyết định cho phép vào Việt nam biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Ủy ban nhân dân tỉnh
Bản sao (có công chứng) Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép công diễn
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn Chương trình, vở diễn có độ dài - Đến 50 phút: 300.000đ - Từ 51 đến 100 phút: 600.000đ - Từ 101 đến 150 phút: 900.000 đ Trên 150 phút: 900.000 + mức phí tăng thêm. Mức phí tăng thêm được xác định từ phút 151 trở đi cứ 25 phút tăng thêm (không đủ thì làm tròn) thời lượng của chương trình vở diễn thì cộng thêm 150.000 đồng
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép công diễn cho đơn vị nghệ thuật thành lập và hoạt động theo Nghị định 73/NĐ-CP của Chính Phủ; Đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp thành lập và hoạt động theo luật Doanh nghiệp - Bến Tre
Số hồ sơ:
T-BTR-157552-TT
Cơ quan hành chính:
Bến Tre
Lĩnh vực:
Nghệ thuật, biểu diễn
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28