Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTR-193184-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận đủ điều kiện cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy đ
Bước 2: Nộp hồ sơ hợp lệ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân xã nơi có đất. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì người sử dụng đất sẽ nhận được nhận giấy hẹn, trường hợp chưa đầy đủ thì được hướng dẫn nộp bổ sung
Bước 3: - Chuyển giao hồ sơ đến bộ phận chuyên môn xử lý.
- Thẩm tra hồ sơ, thẩm tra thực địa.
- Hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đề nghị giải quyết.
- Trình lãnh đạo ký duyệt hồ sơ.
- Hồ sơ chuyển về bộ phận một cửa
Bước 4: Đến hẹn, người sử dụng đất mang giấy hẹn đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã
Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản chính (trường hợp cấp đổi). Photo 02 bản giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (mẫu 11/TK-TNCN) (nếu có)
Tờ khai lệ phí trước bạ (mẫu 01/LPTB) (nếu có)
Trường hợp có tăng hoặc giảm diện tích trên 10% (bổ sung giấy tờ chuyển nhượng hoặc tặng cho quyền sử dụng đất), bổ sung mẫu 01 theo thông tư 06 (nếu có)
Hồ sơ trích đo (trường hợp có biến động hình thể) (nếu có)
Các loại giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (nộp bản chính) Photo 02 bản (nếu có)
Giấy tờ thỏa thuận gia đình, giấy tờ chứng minh quan hệ người đứng tài sản (đối với trường hợp chứng minh tài sản của riêng cá nhân hoặc hộ gia đình) (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

0
32