Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTR-200916-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tư pháp hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong buổi làm việc, trường hợp yêu cầu chứng thực với số lượng lớn có thể được hẹn lại để chứng thực sau nhưng không quá 02 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chứng thực
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ văn bản yêu cầu chứng thực bản sao
Bước 2: Trực tiếp đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ
+ Nếu đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết
+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn đương sự bổ sung hồ sơ
Bước 3: Trả kết quả cho đương sự và thu lệ phí
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính không được thực hiện chứng thực trong các trường hợp sau đây:
1. Bản chính được cấp sai thẩm quyền hoặc giả mạo
2. Bản chính đã bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt hoặc đã bị hư hỏng, cũ nát không thể xác định rõ nội dung
3. Bản chính không được phép phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.
4. Đơn, thư và các giấy tờ do cá nhân tự lập không có chứng nhận, chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
5. Các giấy tờ, văn bản khác mà pháp luật quy định không được sao
Bản chính
Bản sao cần chứng thực
Số bộ hồ sơ: Theo yêu cầu (ít nhất là 02 bộ)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng thực Không quá 2.000 đồng/trang. Từ trang thứ 03 trở lên thì mỗi trang thu không quá 1000 đồng/trang, tối đa không quá 100.000 đồng/bản
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [27]
Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - Bến Tre
Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất - Bến Tre
Tặng, cho, thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - Bến Tre
Cấp giấy phép công diễn cho đơn vị nghệ thuật thành lập và hoạt động theo Nghị định 73/NĐ-CP của Chính Phủ; Đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp thành lập và hoạt động theo luật Doanh nghiệp - Bến Tre
Đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài - Bến Tre
Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật - Bến Tre
Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý tự nguyện - Bến Tre
Gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý tự nguyện - Bến Tre
Thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý tự nguyện - Bến Tre
Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh - Bến Tre
Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch - Bến Tre
Đăng ký việc bổ sung hộ tịch - Bến Tre
Điều chỉnh những nội dung trong sổ đăng ký hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (không phải sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh) - Bến Tre
Kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y đối với cửa hàng, đại lý (đăng ký kiểm tra lần đầu) - Bến Tre
Đăng ký đầu tư đối với dự án trong nước không đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư - Bến Tre
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Bến Tre
Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập tổ chức đối với dự án đầu tư có qui mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Bến Tre
Thủ tục Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh đối với dự án đầu tư có qui mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Bến Tre
Thủ tục Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ - Bến Tre
Cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh/địa điểm kinh doanh - Bến Tre
Cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh gắn với thành lập chi nhánh/địa điểm kinh doanh - Bến Tre
Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm - Bến Tre
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu - Bến Tre
Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất - Bến Tre
Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận - Bến Tre
Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định - Bến Tre
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng - Bến Tre
TTHC đang xem
Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt - Bến Tre
Số hồ sơ:
T-BTR-200916-TT
Cơ quan hành chính:
Bến Tre
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
19