Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTR-200922
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tư pháp hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Thực hiện trong buổi làm việc. Trường hợp cần phải xác minh làm rõ nhân thân của người yêu cầu chứng thực thì thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không quá 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản chứng thực
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ văn bản yêu cầu chứng thực bản sao
Bước 2: Trực tiếp đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ
+ Nếu đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết
+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn đương sự bổ sung hồ sơ
Bước 3: Cán bộ tư pháp của Phòng Tư pháp kiểm tra nhân thân và các giấy tờ có liên quan về người yêu cầu chứng thực chữ ký. Thực hiện chứng thực
Bước 4: Trả kết quả cho đương sự và thu lệ phí
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người yêu cầu chứng thực phải có mặt và ký tên trước mặt người chứng thực
Văn bản yêu cầu chứng thực chữ ký do đương sự lập
Xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người yêu cầu chứng thực
Số bộ hồ sơ: Theo yêu cầu (ít nhất là 02 bộ)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng thực lệ phí chứng thực không quá 10.000 đồng/trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt - Bến Tre
Số hồ sơ:
T-BTR-200922
Cơ quan hành chính:
Bến Tre
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
24