Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTR-203890-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Công chứng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công chứng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính; Ngoài phòng Công chứng
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay trong buổi làm việc nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đã được công chứng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Công chứng, số 17 Cách Mạng Tháng Tám, phường 3, thành phố Bến Tre. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì chuyển trực tiếp đến Công chứng viên và Công chứng viên chứng nhận hợp đồng theo quy định của pháp luật
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời
Bước 3: Các bên tham gia giao dịch có tên ghi trong hợp đồng ký tên vào sổ lưu, nhận hồ sơ và đóng phí công chứng tại Phòng Công chứng số 17 Cách Mạng Tháng Tám, phường 3, thành phố Bến Tre
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người có yêu cầu Công chứng trực tiếp đến cơ quan công chứng hoặc yêu cầu Công chứng viên trực tiếp đến tận nơi cá nhân có yêu cầu để công chứng
Phiếu yêu cầu công chứng theo mẫu (Phòng Công chứng cung cấp)
Hợp đồng, văn bản thực hiện chuyển đổi quyền sử dụng dất, các bên giao kết trong hợp đồng có thể tự soạn thảo có nội dung như trong mẫu hướng dẫn hoặc yêu cầu Phòng Công chứng soạn thảo theo mẫu hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường
Giấy Chứng minh nhân dân bản chính của hai bên
Giấy chứng nhận kết hôn bản chính nếu là tài sản chung của vợ chồng
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản chính
Một số giấy tờ khác có liên quan như: Giấy chứng tử, giấy khai sinh bản chính hoặc bản sao có thị thực
Số bộ hồ sơ: 5 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
Tải về
Phiếu yêu cầu công chứng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Mức thu phí công chứng 40.000 đồng/trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [1]
TTHC đang xem
Công chứng hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp - Bến Tre
Số hồ sơ:
T-BTR-203890-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Bến Tre
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
55