Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTR-204304-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực thống kê: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Bến Tre
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp Bến Tre
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phòng Hộ tịch Sở Tư pháp số 17 CMT8, phường 3, thành phố Bến Tre
Chuyên viên tiếp nhận nhận và kiểm tra hồ sơ:
- Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra biên nhận.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung.
Bước 3: Nghiên cứu, thẩm định hồ sơ
Bước 4: Nhận giấy đăng ký hoạt động tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phòng Hộ tịch Sở Tư pháp số 17 CMT8, phường 3, thành phố Bến Tre.
* Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần trong giờ hành chính.
Đơn đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật
Quyết định của tổ chức chủ quản về việc thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật; về việc cử Giám đốc của Trung tâm tư vấn pháp luật
Dự thảo quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật do tổ chức chủ quản ban hành
Danh sách kèm theo hồ sơ của người được đề nghị cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật, của luật sư làm việc theo hợp đồng lao động cho Trung tâm
Giấy tờ xác nhận về trụ sở
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật - Bến Tre
Số hồ sơ:
T-BTR-204304-TT
Cơ quan hành chính:
Bến Tre
Lĩnh vực:
Trợ giúp pháp lý
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
41