Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTR-212559-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, số 28, đường Lê Đại Hành, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì trao giấy Biên nhận
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả hồ sơ yêu cầu bổ sung
Bước 3: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản yêu cầu bổ sung
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì soạn thảo công văn trình Ủy ban nhân dân tỉnh gởi toàn bộ hồ sơ về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm tra ý kiến của các Bộ, ngành liên quan
Bước 4: Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm tra, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định về chủ trương đầu tư
Bước 5: Văn phòng Chính phủ thông báo bằng văn bản ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về dự án đầu tư:
- Trường hợp dự án đầu tư được chấp thuận, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư
- Trường hợp dự án đầu tư không được chấp thuận, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư gửi thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do
Bước 6: Đến hẹn, nguời nộp hồ sơ mang biên nhận đến nhận giấy chứng nhận đầu tư
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục C ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP
Không thuộc lĩnh vực cấm đầu tư quy định tại Điều 30 của Luật Đầu tư và Phụ lục D kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP
Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu)
Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất, giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường
Dự án đầu tư
Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư (đối với nhà đầu tư là tổ chức thì nộp bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các tài liệu tương đương khác, quyết định ủy quyền/văn bản uỷ quyền của nhà đầu tư cho người được uỷ quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền; đối với nhà đầu tư là cá nhân thì nộp bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân)
Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư của chủ đầu tư; hoặc Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh
b) Hợp đồng liên doanh đối với hình thức thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài
Báo cáo năng lực tài chính của chủ đầu tư (nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm)
Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục C ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP
Số bộ hồ sơ: 8 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ - Bến Tre
Số hồ sơ:
T-BTR-212559-TT
Cơ quan hành chính:
Bến Tre
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22