Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTR-215577-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực thống kê: Y tế, Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục thú y
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm thú y các huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện:
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ hàng đến đăng ký kiểm dịch tại trạm thú y cấp huyện:
+ Trước 2 ngày nếu động vật đã áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc theo quy định và còn miễn dịch
+ Trước 15 đến 30 ngày nếu động vật chưa áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc theo quy định và không còn miễn dịch
Bước 2: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại trạm thú y huyện
Kiểm dịch viên tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì kiểm dịch viên xác nhân đăng ký kiểm dịch và thông báo thời gian, địa điểm, nội dung tiến hành kiểm dịch
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì yêu cầu điều chỉnh
Bước 3: Trong vòng 01 ngày (kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ), kiểm dịch viên đến địa điểm đã thỏa thuận để kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận (GCN) kiểm dịch sản phẩm động vật cho khách hàng
Giấy đăng ký kiểm dịch sản phẩm động vật ra khỏi huyện
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí kiểm dịch 5.000 đồng
Phí kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y Kèm theo biểu phí
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi huyện - Bến Tre
Số hồ sơ:
T-BTR-215577-TT
Cơ quan hành chính:
Bến Tre
Lĩnh vực:
Y tế, Chăn nuôi, thú y
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
5