Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTR-215616-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y, Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y Bến Tre
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Bến Tre
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra cơ sở hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Hành chính -Tổng hợp của Chi cục Thú y Bến Tre tại số 352 B đường Nguyễn Đình Chiểu phường 8 Thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Nhân viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra phiếu hẹn và chuyển cho tram thú y để đi kiểm tra
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả hồ sơ yêu cầu bổ sung
Bước 3: Sau khi kiểm tra thực tế tại cơ sở kinh doanh nếu cơ sở đạt yêu cầu thì Phòng Hành chính-Tổng hợp in giấy Chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y cho cơ sở và trình lãnh đạo phê duyệt
+ Nếu cơ sở chưa đạt thì cán bộ Phòng Hành chính-Tổng hợp hướng dẫn để cơ sở khắc phục đúng yêu cầu, sau 5 ngày làm việc cán bộ Phòng Hành chính-Tổng hợp sẽ đến kiểm tra lại cơ sở nếu đạt thì in giấy Chứng nhận sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y cho cơ sở và trình lãnh đạo phê duyệt
Bước 4: Phòng Hành chính-Tổng hợp chuyển giấy Chứng nhận sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để hoàn chỉnh
Bước 5: Đến hẹn, nguời nộp hồ sơ mang phiếu hẹn đến nhận giấy Chứng nhận sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y và nộp phí theo qui định
Nộp lại giấy Chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y (cơ sở kinh doanh thức ăn Thủy sản)
Biên bản kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở kinh doanh thức ăn Thủy sản
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp đủ điều kiện vệ sinh thú ý
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại Chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y (cơ sơ kinh doanh thức ăn Thủy sản) - Bến Tre
Số hồ sơ:
T-BTR-215616-TT
Cơ quan hành chính:
Bến Tre
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y, Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
8