Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTR-215618-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y Bến Tre
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Bến Tre
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày, kể từ ngày Chi cục Thú y nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cửa hàng, đại lý kinh doanh thuốc thú y mới đăng ký; Cơ sở đã đăng ký kinh doanh nhưng thay đổi địa điểm; Cơ sở kinh doanh thuốc thú y bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện, bị đình chỉ hoạt động có nhu cầu chứng nhận lại (gọi tắt là: tổ chức, cá nhân) chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định
Bước 2: Tổ chức, cá nhân liên hệ nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục Thú y, số 352B Nguyễn Đình Chiểu, phường 8, Thành phố Bến Tre
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng: 7 - 11 giờ; Chiều: 13 – 17 giờ. Từ Thứ hai đến Thứ sáu hàng tuần
Bước 3: Nhân viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn và ngày nhận kết quả, ra biên lai thu phí, lệ phí trao cho người nộp
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì nhân viên tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người có nhu cầu hoàn thiện đúng quy định
Bước 4: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiến hành kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn vệ sinh thú y đối với cơ sở
+ Trường hợp cơ sở đạt yêu cầu thì lập biên bản kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y
+ Trường hợp cơ sở không đạt yêu cầu thì lập biên bản làm việc ghi nhận các trường hợp không đạt và yêu cầu khắc phục
Bước 5: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ khi kết thúc quá trình kiểm tra, Chi cục Thú y cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y đối với cơ sở đạt yêu cầu hoặc thông báo những điểm không đạt cho cơ sở nếu kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu
Bước 6: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Chi cục Thú y, theo các bước: Trình giấy hẹn, ký nhận giấy
Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện kinh doanh thuốc thú y (Phụ lục 4)
Tờ trình về điều kiện kinh doanh (Phụ lục 6)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao có công chứng)
Chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (Bản sao có công chứng)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu đơn đăng ký kiểm tra điều kiện kinh doanh thuốc thú y
Tải về
Tờ trình về điều kiện kinh doanh
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 70.000 đồng
Phí thẩm định đối với cửa hàng 225.000 đồng
Phí thẩm định đối với đại lý 450.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y đối với cửa hàng, đại lý (đăng ký kiểm tra lần đầu) - Bến Tre
Số hồ sơ:
T-BTR-215618-TT
Cơ quan hành chính:
Bến Tre
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22