Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTR-215627-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y Bến Tre
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Bến Tre
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Hành chính -Tổng hợp của Chi cục Thú y Bến Tre tại số 352 B đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 8 Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Nhân viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra phiếu hẹn và yêu cầu người nộp hồ sơ nộp lệ phí theo quy định và chuyển cho phòng Hành chính -Tổng hợp
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả hồ sơ yêu cầu bổ sung
Bước 3: Phòng Hành chính -Tổng hợp tiến hành thực hiện in giấy chứng chỉ hành nghề và trình lãnh đạo phê duyệt; chuyển giấy Chứng chỉ hành nghề thú y đã cấp lại cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 4: Đến hẹn, nguời nộp hồ sơ mang phiếu hẹn đến nhận giấy Chứng chỉ hành nghề Thú y
Đơn đăng ký gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y
Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề thú y đã cấp
Giấy khám sức khỏe xác nhận đủ sức khỏe để làm việc của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên cấp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp chứng chỉ hành nghề thú y 100.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại giấy chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y - Bến Tre
Số hồ sơ:
T-BTR-215627-TT
Cơ quan hành chính:
Bến Tre
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20