Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTR-232761-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở, Hòa giải cơ sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày (kể từ ngày nhận đơn)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Biên bản hòa giải
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả của UBND cấp xã. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ.
- Nếu đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận và viết Biên nhận hồ sơ
-Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đương sự bổ sung hồ sơ
Bước 3: Hội đồng hòa giải về đất đai, môi trường cấp xã thực hiện hoà giải
Bước 4: Đến hẹn cá nhân, tổ chức mang biện nhận hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả của UBND cấp xã nhận kết quả
Đơn yêu cầu giải quyết (do đương sự lậ
Các giấy tờ có liên quan (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Hòa giải các vụ việc về đất đai, tài sản khác gắn liền với đất và môi trường - Bến Tre
Số hồ sơ:
T-BTR-232761-TT
Cơ quan hành chính:
Bến Tre
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở, Hòa giải cơ sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19