Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTR-234594-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở, Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã (trừ các địa phương đã thực hiện việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, văn bản cho tổ chức hành nghề công chứng)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay trong ngày làm việc. Nếu nộp hồ sơ yêu cầu chứng thực sau ba (03) giờ chiều thì việc chứng thực được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp hợp đồng, văn bản có tình tiết phức tạp thì thời hạn chứng thực không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đã được chứng thực
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp xã. Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
- Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết
- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đương sự bổ sung hồ sơ
Bước 3: Thực hiện việc chứng thực
Bước 4: Giao trả kết quả cho công dân và thu lệ phí theo quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Các bên có liên quan trực tiếp đến tại Uỷ ban nhân dân cấp xã để thực hiện việc chứng thực
Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản (theo mẫu)
Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện)
Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận tài sản trên đất
Hợp đồng thế chấp quyền quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (theo mẫu)
Tùy vào từng trường hợp cụ thể mà nộp thêm một số giấy tờ khác có liên quan như: Bản sao sổ hộ khẩu, di chúc, giấy chứng nhận kết hôn, giấy chứng tử,...
Lưu ý: Các loại giấy tờ đã nộp bản sao phải xuất trình bản chính để đối chiếu
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Tải về
Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng thực hợp đồng Tính trên giá trị tài sản, trường hợp trong hợp đồng thế chấp tài sản có ghi giá trị khoản vay thấp hơn giá trị tài sản thế chấp thì tính trên giá trị khoản vay, như sau: - Dưới 50 triệu đồng: 50.000 đồng/trường hợp - Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng: 100.000 đồng/trường hợp - Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng: 300.000 đồng/trường hợp - Từ trên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng: 500.000 đồng/trường hợp - Từ trên 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng: 1.000.000 đồng/trường hợp - Từ trên 2 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng: 1.200.000 đồng/trường hợp - Từ trên 3 tỷ đồng đến 4 tỷ đồng: 1.500.000 đồng/trường hợp - Từ trên 4 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng: 2.000.000 đồng/trường hợp - Từ trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng: 2.500.000 đồng/trường hợp - Trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [1]
TTHC đang xem
Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Bến Tre
Số hồ sơ:
T-BTR-234594-TT
Cơ quan hành chính:
Bến Tre
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở, Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
28