Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTR-BS101
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: không tính thời gian công khai kết quả thẩm tra, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính, thời gian trích đo.Trường hợp cấp đổi GCN CSD không có nhu cầu cấp quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Thời gian thực hiện 20 ngày làm việc.Trường hợp cấp đổi hoặc cấp lại GCN do bị mất CSD có nhu cầu cấp quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Thời gian thực hiện 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận; Quyết định huỷ GCN ( đối với trường hợp mất GCN)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
Bước 3: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung tại chỗ hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận vào sổ tiếp nhận hồ sơ, ký vào đơn nơi “ Người tiếp nhận hồ sơ”, đồng thời tiến hành viết biên nhận hẹn ngày nhận thông báo thuế
Bước 4: Đến ngày hẹn nhận thông báo thuế, công dân mang biên nhận đến nhận thông báo thuế và thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có). Sau đó, nộp biên lại thuế cho bộ phận tiếp nhận. Bộ phận tiếp nhận hẹn ngày nhận giấy chứng nhận
Bước 5: Đến hẹn, công dân mang phiếu hẹn đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện nhận kết quả
Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (mẫu 02/ĐK-GCN)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản chính (trường hợp cấp đổi). Photo 02 bản giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Giấy xác nhận mất Giấy chứng nhận của Công an xã nơi có đất( đối với trường hợp cấp lại do mất GCN)
Giấy xác nhận mất Giấy chứng nhận của UBND xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy tại trụ sở UBND xã nơi có đất (đối với trường hợp cấp lại do mất GCN)
Tờ khai lệ phí trước bạ (mẫu 01/LPTB) (nếu có)
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (mẫu 11/TK-TNCN) (nếu có )
Trường hợp có giảm diện tích hoặc tăng diện tích (bổ sung giấy tờ chuyển nhượng hoặc tặng cho quyền sử dụng đất), bổ sung Mẫu 01 theo thông tư 06 (nếu có)
Trích lục hoặc trích đo
Các loại giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (nộp bản chính) Photo 02 bản (nếu có)
Giấy tờ thỏa thuận gia đình, giấy tờ chứng minh quan hệ người đứng tài sản (đối với trường hợp chứng minh tài sản của riêng cá nhân hoặc hộ gia đình) (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 20.000 đồng/lần cấp đối với trường hợp không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp có nhà và tài sản khác gắn liền với đất thu lệ phí: 50.000 đồng
Miễn lệ phí cấp Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại các phường nội thành thuộc thành phố trực thuộc tỉnh được cấp Giấy chứng nhận ở nông thôn thì không được miễn lệ phí cấp Giấy chứng nhận.
Phí dịch vụ 245.000 đối với các xã vùng đồng bằng; đối với các xã ven đô thị (trong đô thị loại II, III, IV), các thị trấn, các phường của đô thị loại III, IV: 255.000 đồng/GCN (theo điểm E, mục II
Phí dịch vụ ( nếu có) trong trường hợp cấp đổi sang giấy mới (theo Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Bến Tre
Số hồ sơ:
T-BTR-BS101
Cơ quan hành chính:
Bến Tre
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20