Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTR-BS110
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục thuế, kho bạc cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đủ theo quy định
Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
Bước 3: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung tại chỗ hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận vào sổ tiếp nhận hồ sơ, ký vào đơn nơi “ Người tiếp nhận , đồng thời tiến hành viết biên nhận hẹn ngày nhận thông báo thuế
Bước 4: Đến ngày hẹn nhận thông báo thuế, công dân mang biên nhận đến nhận thông báo thuế và thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có). Sau đó, nộp biên lai thuế cho bộ phận tiếp nhận. Bộ phận tiếp nhận hẹn ngày nhận giấy chứng nhận
Bước 5: Đến hẹn, công dân mang phiếu hẹn đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện nhận giấy chứng nhận
Đối với trường hợp tặng cho:
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính)
+ Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 03/ĐK-GCN)
+ Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất (theo mẫu)
+ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu
+ Trích lục hoặc trích đo
+ Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (theo mẫu) hoặc văn bản cam kết tặng cho quyền sử dụng đất (có chứng thực)
+ Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có)
Đối với trường hợp thừa kế:
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính)
+ Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 03/ĐK-GCN)
+ Giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất; phiếu lấy ý kiến khu dân cư
+ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu)
+ Trích lục hoặc trích đo
+ Di chúc (theo mẫu 27/DC hoặc 57/DC (tự lập- nếu có))
+ Văn bản phân chia tài sản thừa kế (theo mẫu 28/VBPC hoặc 58/VBPC) hoặc văn bản cam kết tặng cho quyền sử dụng đất (có công chứng hoặc chứng thực)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Di chúc
Tải về
Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
Tải về
Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất
Tải về
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân
Tải về
Văn bản phân chia tài sản thừa kế
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: khu vực đô thị không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất thu lệ phí 25.000 đồng/giấy. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại các phường thuộc thành phố được cấp Giấy chứng nhận ở nông thôn 25.000 đồng/giấy
Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: khu vực đô thị: có nhà và tài sản khác gắn liền với đất thu lệ phí 100.000 đồng/giấy
Miễn lệ phí cấp Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn
Phí dịch vụ Trường hợp chỉ chỉnh giấy chứng nhận cũ: 165.000 đ/giấy đối với các xã vùng đồng bằng; đối với các xã ven đô thị( trong đô thị loại II, III, IV), các thị trấn, các phường của đô thị loại III, IV: 170.000 đ/giấy Trường hợp in giấy chứng nhận mới:575.000 đ đối với các xã vùng đồng bằng ; đối với các xã ven đô thị(trong đô thị loại II, III, IV), các thị trấn, các phường của đô thị loại III, IV :645.000 đ/giấy
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tặng, cho, thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - Bến Tre
Số hồ sơ:
T-BTR-BS110
Cơ quan hành chính:
Bến Tre
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
23