Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTR-BS14
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương Bến Tre
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Bến Tre
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận nhận và trả kết quả của Sở Công Thương Bến Tre tại số 77, Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến Tre trong giờ làm việc, sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần
Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì nhận hồ sơ ra biên nhận và hẹn trả kết quả
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả hồ sơ yêu cầu bổ sung
Bước 3: Phòng Quản lý Thương mại kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản yêu cầu bổ sung trong thời hạn 03 ngày
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì thẩm định thực tế điều kiện kinh doanh:
+ Nếu kết quả thẩm định hợp lệ thì cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng
+ Nếu kết quả thẩm định không hợp lệ thì có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung
Bước 4: Đến hẹn thương nhân mang biên nhận đến Sở Công Thương Bến Tre tại số 77, Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến Tre trong giờ làm việc, sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần nhận kết quả và đóng phí, lệ phí theo qui định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có đăng ký bán LPG chai
Có giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy
Có hợp đồng mua LPG chai với đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân kinh doanh LPG đầu mối đáp ứng đủ điều kiện quy định, thời hạn hợp đồng tối thiểu là một năm, còn hiệu lực thi hành
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán LPG chai (theo mẫu)
Bản sao Giấy chứng đăng ký kinh doanh của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán LPG chai
Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy
Bản sao Giấy chứng nhận đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cấp cho từng nhân viên làm việc tại cửa hàng bán LPG chai
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai (theo mẫu)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn huyện 100.000 đồng
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn thành phố 200.000 đồng
Phí thẩm định điều kiện kinh doanh trên địa bàn huyện là 600.000 đồng đối với doanh nghiệp 200.000 đồng đối với hộ kinh doanh
Phí thẩm định điều kiện kinh doanh trên địa bàn thành phố là 1.200.000 đồng đối với doanh nghiệp 400.000 đồng đối với hộ kinh doanh
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai - Bến Tre
Số hồ sơ:
T-BTR-BS14
Cơ quan hành chính:
Bến Tre
Lĩnh vực:
Quản lý thị trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
15