Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-CBA-099357-TT
Cơ quan hành chính: Cao Bằng
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Thời gian giải quyết đối với Sở Tài nguyên và Môi trường tối đa là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Thời gian giải quyết đối với Ủy ban nhân dân tỉnh tối đa là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường
Bước 2: Phòng Tài nguyên khoáng sản và Địa chất thụ lý hồ sơ
Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định
Bước 4: Trả kết quả hồ sơ và thu lệ phí nếu được gia hạn giấy phép tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Hồ sơ xin gia hạn phải nộp cho cơ quan tiếp nhận trước ngày giấy phép hết hạn chín mươi (90) ngày (Điều 62)
Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản
Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm xin gia hạn
Báo cáo kết quả hoạt động khai thác đến thời điểm xin gia hạn, trữ lượng khoáng sản còn lại và diện tích tiếp tục khai thác
Số bộ hồ sơ: 5 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu số 08
Tải về
Mẫu số 24
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản 2.000.000 đồng/Quyết định
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản - Cao Bằng
Số hồ sơ:
T-CBA-099357-TT
Cơ quan hành chính:
Cao Bằng
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
34