Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-CBA-149470-TT
Cơ quan hành chính: Cao Bằng
Lĩnh vực thống kê: Kinh doanh có điều kiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép kinh doanh vũ trường
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, công dân có nhu cầu xin cấp giấy phép đến nghiên cứu hồ sơ thủ tục tại bộ phận "một cửa"
Bước 2: Công dân hoàn tất hồ sơ thủ tục đến nộp tại bộ phận "một cửa"
Bước 3: Bộ phận "một cửa" kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ; nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ tiếp nhận và hẹn ngày trả, nếu không hợp lệ thì yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ
Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh Vũ trường (Mẫu 1)
Bản sao có giá trị pháp lý Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh
Hợp đồng giữa người xin Giấy phép kinh doanh với người điều hành hoạt động trực tiếp tại phòng khiêu vũ
Bản sao có giá trị pháp lý văn bằng (chuyên ngành văn hoá, nghệ thuật) của người điều hành phòng khiêu vũ
Biên bản thẩm định phòng Khiêu vũ của Phòng Văn hoá và Thông tin huyện, thị
Bản cam kết thực hiện các quy định về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện đã được cơ quan Công an cấp tỉnh xác nhận (Mẫu ĐD4)
Hợp đồng lao động của các nhân viên phục vụ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản cam kết thực hiện các quy định về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
Đơn Đề nghị cấp giấy phép kinh doanh Vũ trường
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường - Cao Bằng
Số hồ sơ:
T-CBA-149470-TT
Cơ quan hành chính:
Cao Bằng
Lĩnh vực:
Kinh doanh có điều kiện
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
39