Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-CBA-150473-TT
Cơ quan hành chính: Cao Bằng
Lĩnh vực thống kê: Thể thao
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính bộ phận"một cửa"Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ giấy tờ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động cử tạ- Thể dục thể thao
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân gặp bộ phận"một cửa"Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để được hướng dẫn
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận "một cửa"
Bước 3: Bộ phận "một cửa" thẩm định tính pháp lý của hồ sơ
Bước 4: Nếu đủ hồ sơ được tiếp nhận, hẹn ngày giải quyết
Bước 5: Nếu thiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ
Bước 6: Thời gian nhận hồ sơ theo giờ hành chính
Đơn xin cấp phép hoạt động của cá nhân, cơ quan đơn vị
Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện
Đội ngũ cán bộ, nhân viên có văn bằng, chứng chỉ chuyên môn (Bản sao)
Cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động thể thao
Nguồn tài chính bảo đảm hoạt động
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép hoạt động cử tạ - Thể dục thể thao - Cao Bằng
Số hồ sơ:
T-CBA-150473-TT
Cơ quan hành chính:
Cao Bằng
Lĩnh vực:
Thể thao
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
38