Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-CBA-151066-TT
Cơ quan hành chính: Cao Bằng
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Hội đồng thẩm định
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Tối đa 30 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Kết quả thẩm định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Gửi hồ sơ xin thẩm định tới Sở Xây dựng
Bước 2: Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ
Bước 3: Sau khi xem xột hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định theo đỳng thời hạn quy định
Tờ trình
Bản vẽ sơ đồ vị trí, ranh giới và mối quan hệ vùng, tỷ lệ 1/25.000-1/100.000
Báo cáo tổng hợp gồm nhiệm vụ thiết kế, các văn bản pháp lý có liên quan
Số bộ hồ sơ: 01 bộ hồ sơ đầy đủ; 15 bộ báo cáo tổng hợp có các bản vẽ thu nhỏ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ trình thẩm định quy hoạch
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng - Cao Bằng
Số hồ sơ:
T-CBA-151066-TT
Cơ quan hành chính:
Cao Bằng
Lĩnh vực:
Quy hoạch xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
26