Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-CBA-152713-TT
Cơ quan hành chính: Cao Bằng
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Hội đồng thẩm định
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Tối đa 30 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Kết quả thẩm định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Gửi hồ sơ xin thẩm định tới Sở Xây dựng
Bước 2: Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ
Bước 3: Sau khi xem xột hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định theo đỳng thời hạn quy định
Tờ trình xin thẩm định quy hoạch
Thuyết minh tổng hợp
Điều lệ quản lý quy hoạch
Quyết định phê duyệt và thuyết minh nhiệm vụ thiết kế
Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn thiết kế
+ Các bản vẽ gồm:
* Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng;
* Các sơ đồ về hiện trạng tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng;
* Các sơ đồ phân tích và sơ đồ cơ cấu phát triển đô thị;
* Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng theo các giai đoạn quy hoạch;
* Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị;
* Các sơ đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường;
* Sơ đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật.
Số bộ hồ sơ: 01 bộ hồ sơ đầy đủ; 15 bộ thuyết minh tóm tắt có các bản vẽ thu nhỏ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ trình thẩm định quy hoạch
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
21