Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-CBA-152728-TT
Cơ quan hành chính: Cao Bằng
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Hội đồng thẩm định
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Tối đa 30 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Kết quả thẩm định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Gửi hồ sơ xin thẩm định tới Sở Xây dựng
Bước 2: Sở xây dựng tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ
Bước 3: Sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định theo đúng thời hạn quy định
Tờ trình xin thẩm định quy hoạch
Thuyết minh tổng hợp
Điều lệ quản lý quy hoạch
Quyết định phê duyệt và thuyết minh nhiệm vụ thiết kế
Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn thiết kế
Các bản vẽ gồm:
* Bản đồ vị trí và giới hạn khu đất;
* Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dùng; Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và môi trường;
* Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất;
* Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và các bản vẽ minh hoạ;
* Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường;
* Các bản đồ giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng;
* Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật.
Số bộ hồ sơ: 01 bộ hồ sơ đầy đủ; 15 bộ thuyết minh tóm tắt có các bản vẽ thu nhỏ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ trình thẩm định quy hoạch
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng Từ 1,6% đến 7% chi phí lập điều chỉnh quy ho¹ch xây dựng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 các khu chức năng của đô thị loại 3; quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 và tỷ lệ 1/500 đối với các khu vực có phạm vi lập quy hoạch liên quan tới địa giới hành chính của hai huyện trở lên; các khu chức năng khác ngoài đô thị; các khu chức năng thuộc đô thị mới, khu công nghệ cao, khu kinh tế đặc thù - Cao Bằng
Số hồ sơ:
T-CBA-152728-TT
Cơ quan hành chính:
Cao Bằng
Lĩnh vực:
Quy hoạch xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27