Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-CBA-152866-TT
Cơ quan hành chính: Cao Bằng
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc, kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Sổ hộ tịch được ghi các thông tin thay đổi
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ yêu cầu ghi vào sổ hộ tịch các thay đổi hộ tịch (như: xác định cha, mẹ, con (do Tòa án xác định); thay đổi quốc tịch; ly hôn; hủy việc kết hôn trái pháp luật; chấm dứt nuôi con nuôi) tại Ủy ban nhân dân cấp xã
Bước 2: Công chức Tư pháp hộ tịch tiếp nhận hồ sơ
Bước 3: Sau khi đã kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, công chức Tư pháp ghi vào sổ hộ tịch các thay đổi hộ tịch theo từng loại việc. Khi ghi, công chức Tư pháp phải ghi rõ các nội dung thay đổi; số, ngày, tháng, năm quyết định; cơ quan ra quyết định và người ký quyết định. Sau đó công chức Tư pháp lưu 01 bản sao quyết định thay đổi
Bước 4: Hồ sơ còn lại trả cho công dân và thu lệ phí theo quy định
Quyết định của cơ quan có thẩm quyền
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Ghi vào sổ hộ tịch các thay đổi hộ tịch khác - Cao Bằng
Số hồ sơ:
T-CBA-152866-TT
Cơ quan hành chính:
Cao Bằng
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
18