Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-CBA-152981-TT
Cơ quan hành chính: Cao Bằng
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn ngày trả kết quả
Bước 3: Công dân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm
Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trường hợp công trình xin phép xây dựng không có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định thì phải được xác nhận là đất ở, sử dụng ổn định, không tranh chấp)
Sơ đồ, mặt bằng xây dựng công trình trên lô đất và các công trình liền kề nếu có, do chủ nhà ở đó tự vẽ (02 bản)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm (mẫu 2 Phụ lục IV)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở nông thôn (thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã) - Cao Bằng
Số hồ sơ:
T-CBA-152981-TT
Cơ quan hành chính:
Cao Bằng
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25