Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-CBA-153707-TT
Cơ quan hành chính: Cao Bằng
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện (thị xã)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh Xã hội huyện (thị xã)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không xác định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối tượng nộp hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học cho phòng Lao động - Thương binh Xã hội huyện (thị xã)
Bước 2: Phòng Lao động - Thương binh Xã hội huyện (thị xã) xem xét đơn và giải quyết chế độ
Bản khai cá nhân
Một trong các giấy tờ: Lý lịch, quyết định phục viên, xuất ngũ, giấy XYZ xác nhận hoạt động ở chiến trường, giấy chuyển thương, chuyển viện, giấy điều trị; Huân chương, huy chương chiến sỹ giải phóng hoặc các giấy tời chứng nhận khác
Giấy chứng nhận tình trạng vô sinh của bệnh viện cấp tỉnh trở lên, hoặc giấy xác nhận có con bị dị dạng, dị tật của Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn
Biên bản họp và đề nghị của Hội đồng xác nhận người có công cấp xã, thị trấn
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai cá nhân: Mẫu số 7- HH2
Tải về
Biên bản xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học: Mẫu số 7-HH3
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học - Cao Bằng
Số hồ sơ:
T-CBA-153707-TT
Cơ quan hành chính:
Cao Bằng
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
32