Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-CMU-049034-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ (trừ thời gian giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận bản khai cá nhân và lập danh sách
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Cá nhân có nhu cầu tiên lệ nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ nghỉ), thời gian cụ thể như sau:
- Buổi sáng: Từ 7h00 đến 11h00
- Buổi chiều: Từ 13h00 đến 17h00
Bước 2: Nộp hồ sơ: Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã theo thời gian quy định nêu trên. Công chức thụ lý có trách nhiệm nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ:
- Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần để chỉnh sửa bổ sung hồ sơ theo đúng quy định
- Nếu hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn
Bước 3: Chuyển hồ sơ và trả kết quả: Cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã chuyển hồ sơ đến Phòng lao đông, Thương binh và Xã hội; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã trả kết quả cho người có nhu cầu theo phiếu hẹn
Bản khai cá nhân (01 bản theo mẫu số 10-CC1)
Bản sao giấy chứng nhận Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc “Bằng có công với nước” hoặc Huân chương, Huy chương kháng chiến (01 bản)
Trường hợp người có công giúp đỡ cách mạng có tên trong hồ sơ khen thưởng nhưng không có tên trong Bằng “Có công với nước”, Huân chương, Huy chương kháng chiến của gia đình thì kèm theo giấy xác nhận của cơ quan Thi đua-Khen thưởng cấp huyện
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai cá nhân
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng - Cà Mau
Số hồ sơ:
T-CMU-049034-TT
Cơ quan hành chính:
Cà Mau
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [15]
Chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến - Cà Mau
Giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng - Đồng Nai
Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân bị tạm đình chỉ chế độ ưu đãi - Cà Mau
Cấp bằng “Tổ quốc ghi công” đối với những trường hợp thân nhân liệt sĩ đã được giải quyết chế độ ưu đãi trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 nhưng chưa được cấp bằng - Cà Mau
Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động - Cà Mau
Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp (Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù; Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú; Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ; Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra) - Cà Mau
Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác - Cà Mau
Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh - Cà Mau
Giám định vết thương còn sót - Cà Mau
Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh - Cà Mau
Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công - Cà Mau
Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng - Cà Mau
Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ - Cà Mau
Giới thiệu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đi giám định lại tỷ lệ suy giảm khả năng lao động - Cà Mau
Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ - Cà Mau

0
24