Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-CMU-051865-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Cà Mau
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đầu tư & Doanh nghiệp – Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Cà Mau
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1:: Đại diện nhà đầu tư đăng ký đầu tư liên hệ trực tiếp tại Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp - Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Cà Mau (số 28 Phan Ngọc Hiển, phường 2, thành phố Cà Mau) để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 10h30’.
+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’.
Bước 2:: Sau khi xem xét và chuẩn bị hồ sơ theo quy định đại diện nhà đầu tư nộp hồ sơ tại phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp – Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Cà Mau. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì nhận hồ sơ và viết biên nhận.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn một lần để người nộp hồ sơ làm lại đúng theo quy định.
Bước 3:: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trả kết quả cho đại diện nhà đầu tư đăng ký đầu tư theo biên nhận tại Phòng Quản lý đầu tư và Doanh nghiệp (trường hợp nhận hộ, người nhận phải có giấy ủy quyền và chứng minh thư của người được ủy quyền)
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu (Phụ lục I-3)
Dự thảo Điều lệ công ty
Danh sách cổ đông sáng lập (Phụ lục II-2) và các giấy tờ kèm theo sau đây:
- Đối với cổ đông là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
- Đối với cổ đông là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.
Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.
Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định
Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề
Số bộ hồ sơ: 04 bộ (trong đó có 01 bộ gốc)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty cổ phần (Phụ lục I-3)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ Phí cấp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc bản trích lục nội dung đăng ký kinh doanh 2.000 đồng/1 bản
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 200.000 đ/lần cấp
Lệ phí cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh 100.000 đồng/1 lần cung cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký kinh doanh đối với công ty cổ phần - Cà Mau
Số hồ sơ:
T-CMU-051865-TT
Cơ quan hành chính:
Cà Mau
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
19