Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-CMU-064812-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Cà Mau
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ: Doanh nghiệp, hộ kinh doanh nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa, Sở Giao thông vận tải (đường Cao Thắng, phường 8, tp Cà Mau).
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn.
+ Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để bổ sung, hoàn chỉnh thủ tục.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ sáu hàng tuần, trong giờ hành chánh (trừ ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).
Bước 3: Nhận kết quả: Bộ phận một cửa trả kết quả cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo phiếu hẹn. Thời gian trả kết quả: từ thứ 2 đến thứ sáu hàng tuần, trong giờ hành chánh (trừ ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện chung kinh doanh vận tải bằng ô tô:
1.Đăng ký kinh doanh nghành vận tải ôtô theo quy định của pháp luật.
2. Đảm bảo số lượng và chất lượng phương tiện phù hợp với loại hình kinh doanh.
3. Đảm bảo số lượng lái xe, nhân viên phục vụ trên xe phù hợp với phương án kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh:
a. Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe phải có lý lịch rõ ràng được chính quyền địa phương (cấp phường hoặc xã) xác nhận; có giấy chứng nhận sức khoẻ đủ điều kiện lao động của cơ quan y tế có thẩm quyền; có hợp đồng lao động bằng văn bản với người sử dụng lao động;
b. Lái xe không phải là người đang trong thời gian bị cấm hành nghề theo quy định của pháp luật.
4. Người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải của doanh nghiệp phải có trình độ chuyên môn chuyên nghành vận tải từ trung cấp trở lên.
5. Có nơi đỗ xe phù hợp với quy mô của doanh nghiệp, của hộ kinh doanh, đảm bảo yêu cầu phòng, chống cháy nổ và vệ sinh môi trường.
Điều kiện chung kinh doanh vận tải bằng ô tô:
1.Đăng ký kinh doanh nghành vận tải ôtô theo quy định của pháp luật.
2. Đảm bảo số lượng và chất lượng phương tiện phù hợp với loại hình kinh doanh.
3. Đảm bảo số lượng lái xe, nhân viên phục vụ trên xe phù hợp với phương án kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh:
a. Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe phải có lý lịch rõ ràng được chính quyền địa phương (cấp phường hoặc xã) xác nhận; có giấy chứng nhận sức khoẻ đủ điều kiện lao động của cơ quan y tế có thẩm quyền; có hợp đồng lao động bằng văn bản với người sử dụng lao động;
b. Lái xe không phải là người đang trong thời gian bị cấm hành nghề theo quy định của pháp luật.
4. Người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải của doanh nghiệp phải có trình độ chuyên môn chuyên nghành vận tải từ trung cấp trở lên.
5. Có nơi đỗ xe phù hợp với quy mô của doanh nghiệp, của hộ kinh doanh, đảm bảo yêu cầu phòng, chống cháy nổ và vệ sinh môi trường.
Đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh mới:
- Giấy Đăng ký khai thác vận tải khách bằng ô tô theo hợp đồng.
- Bản phôto Giấy đăng ký xe, Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật của phương tiện cơ giới đường bộ của những xe có trong danh sách đăng ký.
- Bản đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong đó có loại hình đăng ký kinh doanh phù hợp (bản sao có công chứng) và doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải có trụ sở chính hoặc chi nhánh tại địa phương nơi đăng ký hoạt động.
- Văn bằng của người điều hành doanh nghiệp, hộ kinh doanh (bản sao có công chứng)
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê vị trí đổ xe tối thiểu là 03 năm với diện tích phù hợp cho xe của doanh nghiệp, hộ kinh doanh đậu, đổ.
Đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang hoạt động:
- Giấy Đăng ký khai thác vận tải khách bằng ô tô theo hợp đồng của doanh nghiệp.
- Bản phôto Giấy đăng ký xe, Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật của phương tiện cơ giới đường bộ của những xe có trong danh sách đăng ký.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đăng ký khai thác vận tải khách bằng ô tô theo hợp đồng.
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp phù hiệu “Xe hợp đồng” - Cà Mau
Số hồ sơ:
T-CMU-064812-TT
Cơ quan hành chính:
Cà Mau
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22