Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-CMU-065231-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và Phòng tài nguyên nước, Khoáng sản và Khí tượng thủy văn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 180 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó thời gian thực hiện tại Sở Tài nguyên và Môi trường là 170 ngày và UBND tỉnh là 10 ngày)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân xin thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản liên hệ với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (Số 69, đường Phan Ngọc Hiển, phường 6, Thành phố Cà Mau) để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần và buổi sáng thứ 7 (trừ ngày lễ), cụ thể như sau:
- Buổi sáng: từ 7 giờ đến 11giờ
- Buổi chiều: từ 13 giờ đến 17giờ
Bước 2. Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường theo thời gian quy định nêu trên. Chuyên viên thụ lý hồ sơ thẩm tra tính pháp lý của hồ sơ:
- Nếu không đủ điều kiện thì lập phiếu chuyển đề nghị bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ đúng theo quy định
- Nếu đủ điều kiện thì tiếp nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn
Bước 3. Nhận kết quả: Bộ phận tiếp nhận và trả kết của Sở Tài nguyên và Môi trường trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo phiếu hẹn
Bản chính: Đơn đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản; báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, các phụ lục, bản vẽ và tài liệu nguyên thủy có liên quan; phụ lục luận giải chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượng khoáng sản; biên bản nghiệm thu khối lượng, chất lượng công trình thăm dò khoáng sản đã thi công của tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản
Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: Đề án thăm dò khoáng sản đã được thẩm định và Giấy phép thăm dò khoáng sản
Dữ liệu của tài liệu quy định tại khoản a mục (14.3.1) này ghi trên đĩa CD (01 bộ)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản
Tải về
Đề án thăm dò khoáng sản
Tải về
Đơn đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định hồ sơ Trên 1.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng 10.000.000 đồng + (0,5% x phần vượt trên 1 tỷ đồng)
Phí thẩm định hồ sơ Trên 10.000.000.000 đồng đến 20.000.000.000 đồng 55.000.000 đồng + (0,3% x phần vượt trên 10 tỷ đồng)
Phí thẩm định hồ sơ Trên 20.000.000.000 đồng 85.000.000 đồng + (0,2% x phần vượt trên 20 tỷ đồng)
Phí thẩm định hồ sơ Trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng 2%
Phí thẩm định hồ sơ Trên 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng 1%
Phí thẩm định hồ sơ: Đến 200.000.000 đồng 4.000.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản - Cà Mau
Số hồ sơ:
T-CMU-065231-TT
Cơ quan hành chính:
Cà Mau
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
21