Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-CMU-065330-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực thống kê: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận nghiệp vụ trung học phổ thông Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Cà Mau.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 45 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1:: Cá nhân, tổ chức đến xin chia tách trường trung học phổ thông tư thục liên hệ với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục & Đào tạo (số 70, Phan Đình Phùng, Phường 2, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, cụ thể như sau:
+ Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30 phút.
+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 phút.
Bước 2:: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.
+ Nếu đủ điều kiện thì nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần để người đến nộp hồ sơ làm lại đúng theo qui định.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: theo thời gian làm việc trong tuần nêu trên.
Bước 3:: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả cho cá nhân, tổ chức
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có cơ sở vật chất và tài chính bảo đảm đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục và thực hiện các quy định tại chương VI của Điều lệ này
Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đủ số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ đào tạo, bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông
Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; Bảo đảm quyền lợi nhà giáo và người học; Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục
Đơn xin sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông tư thục
Đề án sáp nhập, chia, tách trường (01 bản chính)
Văn bản do cấp có thẩm quyền xác nhận về khả năng tài chính, cơ sở vật chất, kỹ thuật
Hồ sơ xác nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền về việc giao đất xây dựng trường
Sơ yếu lý lịch của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng (03 bản chính)
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Căn cứ pháp lý
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông tư thục - Cà Mau
Số hồ sơ:
T-CMU-065330-TT
Cơ quan hành chính:
Cà Mau
Lĩnh vực:
Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
38