Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-CMU-065372-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Cà Mau
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó thời gian thực hiện tại Sở Tài nguyên và Môi trường là 15 ngày, Chi cục thuế hoặc Cục thuế tỉnh là 05 ngày )
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Người đại diện cho tổ chức xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên hệ với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (174, Đường Phan Ngọc Hiển, Phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần và buổi sáng thứ 7 (trừ ngày lễ), cụ thể như sau:
+ Buổi sáng: Từ 7h 30’ đến 10h 30’
+ Buổi chiều: Từ 13h 30’ đến 16h 30’
Bước 2: Nộp hồ sơ: Người đại diện cho tổ chức xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên hệ với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường. Chuyên viên thụ lý hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thẩm tra tính pháp lý, tính kỹ thuật của hồ sơ:
+ Nếu không đủ điều kiện cấp giấy thì lập phiếu chuyển đề nghị chỉnh sửa, bổ sụng hồ sơ đúng theo quy định.
+ Nếu đủ điều kiện thì nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Theo thời gian làm việc trong tuần nêu trên.
Bước 3: Thực hiện nghĩa vụ tài chính: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gửi thông báo hoặc điện thoại cho tổ chức thực hiện nghĩa vụ tài chính nộp tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Cà Mau (Số 157 Đường Phan Ngọc Hiển, Phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) và nộp chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (bản sao) cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.(đối với trường hợp phải nộp tiền thuê đất, nộp tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ)
Bước 4: Nhận kết quả: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường thu phí, lệ phí và trả kết quả cho người đại diện của tổ chức theo phiếu hẹn. Trường hợp tổ chức ủy quyền cho người khác đi nhận kết quả thì phải xuất trình giấy giới thiệu của tổ chức đó.
Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất (01 bản chính, 01 bản photo)
Quyết định thành lập tổ chức ( 01 bản photo công chứng, 01 bản photo)
Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (01 bản chính, 01 bản photo)
Bản vẽ địa chính định vị trí khu đất (02 bản chính)
Chứng chỉ quy hoạch hoặc thỏa thuận địa điểm (01 bản chính, 01 bản photo)
Tờ khai nộp tiền thuê đất, hoặc tờ khai nộp tiền sử dụng đất và tờ khai lệ phí trước bạ (02 bản chính)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1/ Đơn xin cấp GCNQSD đất.
Tải về
2/ Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất
Tải về
3/ Tờ khai tiền sử dụng đất
Tải về
4/ Tờ khai tiền thuê đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí địa chính cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mức thu: 20.000đồng/ 1 lần.
phí thẩm đinh cấp quyền sử dụng đất đối với tổ chức, mức thu : 500.000đ/hồ sơ.
Tiền mẫu giấy CNQSD đất: 12.000đ/bộ.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục sử dụng đất (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư nước ngoài, cá nhân nước ngoài) - Cà Mau
Số hồ sơ:
T-CMU-065372-TT
Cơ quan hành chính:
Cà Mau
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29