Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-CMU-065652-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực thống kê: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế Cà Mau
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng nghiệp vụ y – Sở Y tế Cà Mau
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Y tế các huyện, thành phố
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu liên hiện tại các Phòng y tế huyện, thành phố để được hướng dẫn thủ tục và thành phần hồ sơ vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ) thời gian cụ thể như sau:
+ Buổi sáng: Từ 07 giờ đến 11 giờ.
+ Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ.
Bước 2: Nộp hồ sơ: Cá nhân,tổ chức có nhu cầu nộp hồ sơ tại phòng y tế huyện, thành phố:
Cán bộ phòng y tế kiểm tra thành phần hồ sơ:
+ Nếu không đủ điều kiện cấp thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để bổ sung, hoàn chỉnh thủ tục.
+ Nếu đủ điều kiện cán bộ Phòng Y tế huyện, thành phố nhận hồ sơ và ghi vào sổ tiếp nhận và trả kết quả.
Bước 3: Chuyển tiếp hồ sơ để giải quyết: Cán bộ Phòng y tế chuyển hồ sơ về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế Cà Mau tại số 155A, Bùi Thị Trường, phường 5, thành phố Cà Mau vào những ngày theo quy định 13-14-15 hàng tháng (Nếu trùng vào ngày nghĩ theo quy định thì nộp vào ngày kế tiếp) và cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế viết phiếu nhận hồ sơ
Bước 4: Trả kết quả: Ngày làm việc đầu của tháng thì cán bộ các Phòng Y tế nhận kết quả theo phiếu hẹn tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế và chuyển đến người đăng ký
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện về nhân sự và cơ sở vật chất:
1. Người đứng đầu phải có chứng chỉ hành nghề dịch vụ y tế;
2. Người làm công việc chuyên môn phải bảo đảm đủ các điều kiện theo quy định tại Mục VIII của Thông tư này;
3. Có đủ dụng cụ, trang thiết bị y tế phù hợp với phạm vi hành nghề.
Phạm vi hành nghề:
Chăm sóc sức khỏe tại nhà theo đơn của bác sỹ; không được khám bệnh, kê đơn
Đơn đề nghị cấp mới giấy Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân (01 bản chính do sở y tế ban hành)
Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề (01 bản sao có công chứng)
Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (01 bản sao có công chứng)
Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất - kỹ thuật (01 bản chính)
Giấy phép kinh doanh (01 bản sao có công chứng)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
- Đơn đề cấp Chứng chỉ hành nghề Y tư nhân
Tải về
Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất - kỹ thuật
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề mức thu: 400.000 đồng/giấy
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp mới giấy Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Cơ sở dịch vụ Chăm sóc sức khỏe tại nhà tư nhân - Cà Mau
Số hồ sơ:
T-CMU-065652-TT
Cơ quan hành chính:
Cà Mau
Lĩnh vực:
Y tế
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27