Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-CMU-066064-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực thống kê: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng nghiệp vụ Y Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng y tế huyện, thành phố
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề Giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Người yêu cầu liên hiện tại các y tế huyện, thành phố để được hướng dẫn thủ tục và thành phần hồ sơ cấp lại giấy Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho Cơ sở dịch vụ Cơ sở dịch vụ Chăm sóc sức khỏe tại nhà tư nhân vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ) thời gian cụ thể như sau:
+ Buổi sáng: Từ 07 giờ đến 11 giờ.
+ Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ.
Bước 2: Nộp hồ sơ: Người yêu cầu nộp hồ sơ tại phòng y tế huyện, thành phố:
Cán bộ phòng y tế kiểm tra thành phần hồ sơ:
- Nếu không đủ điều kiện cấp thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ cho người đi đăng ký bổ sung, hoàn chỉnh thủ tục.
- Nếu đủ điều kiện cấp lại Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho Cơ sở dịch vụ Chăm sóc sức khỏe tại nhà tư nhân thì cán bộ Phòng Y tế huyện, thành phố nhận hồ sơ và ghi vào sổ tiếp nhận và trả kết quả.
Bước 3: Chuyển hồ sơ: Cán bộ y tế chuyển hồ sơ về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế Cà Mau tại số 155A, Bùi Thị Trường, phường 5, thành phố Cà Mau vào những ngày theo quy định 13-14-15 hàng tháng (Nếu trùng vào ngày nghĩ theo quy định thì nộp vào ngày kế tiếp) và cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế viết phiếu nhận hồ sơ
Bước 4: Nhận kết quả: Ngày làm việc đầu của tháng thì cán bộ các Trung tâm Y tế nhận kết quả theo phiếu hẹn tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế và chuyển đến người đăng ký
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Yêu cầu hoặc điều kiện 1
Điều kiện về nhân sự và cơ sở vật chất:
1. Người đứng đầu phải có chứng chỉ hành nghề dịch vụ y tế được đăng ký cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh trong nước và ra nước ngoài;
2. Có đủ bác sỹ, nhân viên y tế chuyên khoa hồi sức cấp cứu, có phương tiện vận chuyển, trang thiết bị, dụng cụ y tế, hộp thuốc chống choáng và đủ thuốc cấp cứu bảo đảm an toàn cho người bệnh và bảo đảm vệ sinh môi trường trong khi vận chuyển;
3. Có hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với bệnh viện Nhà nước, công ty dịch vụ hàng không để vận chuyển người bệnh ra nước ngoài;
4. Trước khi chuyển bệnh nhân, cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh phải liên hệ trước với cơ sở y tế nơi chuyển bệnh nhân đến.
Yêu cầu hoặc điều kiện 2
Phạm vi hành nghề:
Cấp cứu, vận chuyển người bệnh trong nước và ra nước ngoài
Đơn đề nghị gia hạn giấy Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân (01 bản chính do sở y tế ban hành)
Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề (01 bản sao có công chứng)
Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (01 bản sao có công chứng)
Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất - kỹ thuật (01 bản chính)
Giấy phép kinh doanh (01 bản sao có công chứng)
Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho Cơ sở dịch vụ Chăm sóc sức khỏe tại nhà tư nhân đã hết hạn (01 bản chính)
Báo cáo tình hình họat động 05 năm (01 bản chính)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
- Đơn đề nghị gia hạn Chứng chỉ hành nghề Y tư nhân
Tải về
Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất - kỹ thuật
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà 400.000 đồng/giấy
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn giấy Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Cơ sở dịch vụ Chăm sóc sức khỏe tại nhà tư nhân - Cà Mau
Số hồ sơ:
T-CMU-066064-TT
Cơ quan hành chính:
Cà Mau
Lĩnh vực:
Y tế
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23