Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-CMU-069175-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực thống kê: Xúc tiến thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận một cửa và Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công Thương Cà Mau
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa Sở Công Thương Cà Mau
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Các tổ chức, cá nhân có liên hệ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Công Thương Cà Mau (số 30B, đường Phan Ngọc Hiển, Phường 2, thành phố Cà Mau. tỉnh Cà Mau) để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật vào giờ hành chính các ngày trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6. (trừ ngày nghỉ lễ, tết)
+ Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 00 phút
+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 phút
Bước 2: Nộp hồ sơ: Người đại diện các tổ chức, cá nhân trực tiếp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương Cà Mau. Chuyên viên thụ lý thẩm tra tính pháp lý của hồ sơ:
+ Nếu không đủ điều kiện cấp thì hướng dẫn cụ thể cho để bổ sung cho hoàn chỉnh thủ tục
+ Nếu đủ điều kiện cấp, nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn
Bước 3: Trả kết quả: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương Cà Mau thu phí, lệ phí và trả kết quả cho người đại diện cho tổ chức, cá nhân theo phiếu hẹn. Trường hợp Tổ chức uỷ quyền cho người khác đi nhận kết quả thì phải xuất trình giấy giới thiệu của Tổ chức đó
Thông báo đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo mẫu KM-8
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại - Cà Mau
Số hồ sơ:
T-CMU-069175-TT
Cơ quan hành chính:
Cà Mau
Lĩnh vực:
Xúc tiến thương mại
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
14