Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-CMU-082276-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả trúng tuyển.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thông báo kết quả tuyển dụng và quyết định tuyển dụng (nếu trúng tuyển)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Cá nhân có nhu cầu liên hệ Phòng Nội vụ cấp huyện để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định), cụ thể như sau:
- Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 00 phút
- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 phút
Bước 2: Nộp hồ sơ: Cá nhân trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ. Công chức thụ lý thẩm tra tính pháp lý của hồ sơ:
- Nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và thu lệ phí thi theo định
- Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để bổ sung, hoàn chỉnh thủ tục
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: theo thời gian làm việc trong tuần nêu trên kể từ thời điểm ra thông báo tuyển dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng đến thời điểm kết thút tiếp nhận hồ sơ
Bước 3: Nhận kết quả: Nếu người dự tuyển trúng tuyển thì sẽ gửi thông báo trúng tuyển đến người dự tuyển để người dự tuyển biết để liên hệ thực hiện các thủ tục tuyển dụng theo quy định
Thời gian thông báo kết quả thi (gửi theo đường bưu điện): chậm nhất 15 ngày sau khi có kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển
Đơn đăng ký dự tuyển (01 bản chính, theo mẫu - quy định tại Điều 6 của Quyết định Số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ Nội vụ ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức)
Bản sơ yếu lý lịch (01 bản chính, theo mẫu quy định tại Điều 6 của Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ Nội vụ ban hành Thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức)
Bản sao văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu dự tuyển (01 bản)
Bản sao giấy khai sinh (01 bản)
Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp (01 bản chính không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ)
Xác nhận ưu tiên (nếu có)
02 phong bì có dán tem (ghi rõ địa chỉ của người dự tuyển)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí dự thi nâng ngạch công chức Ngạch chuyên viên và tương đương Dưới 100 thí sinh: 400.000 Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 360.000 Từ 500 thí sinh trở lên: 300.000
Phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức (Ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương) Dưới 50 thí sinh: 1.400.000 Từ 50 đến dưới 100 thí sinh: 1.300.000 Từ 100 thí sinh trở lên: 1.200.000
Phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức Ngạch chuyên viên chính và tương đương Dưới 100 thí sinh: 700.000 Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 Từ 500 trở lên: 500.000
Phí dự thi tuyển công chức, viên chức Dưới 100 thí sinh: 260.000 Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 200.000 Từ 500 thí sinh trở lên: 140.000
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
22