Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-CMU-135886-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: - Giải quyết trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, (trừ trường hợp nhận hồ sơ vào cuối giờ làm việc buổi chiều nêu trên); - Trường hợp văn bản có tình tiết phức tạp thì thời hạn chứng thực không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Người yêu cầu đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở của Ủy ban nhân dân cấp xã để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần và ngày thứ bảy (trừ ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định), cụ thể như sau:
- Buổi sáng: từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.
- Buổi chiều: từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
Bước 2: Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Người yêu cầu nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã theo thời gian quy định trên. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn một lần để chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ theo đúng qui định.
- Nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, giải quyết, thu lệ phí và trả kết quả cho người yêu cầu.
- Trường hợp nhận hồ sơ vào cuối giờ làm việc buổi chiều thì trả kết quả vào ngày làm việc tiếp theo.
Trường hợp văn bản có tình tiết phức tạp thì viết giấy hẹn.
Bước 3: Nhận kết quả theo giấy hẹn: Người yêu cầu chứng thực, nộp lệ phí và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở của Ủy ban nhân dân cấp xã theo giấy hẹn
Dự thảo văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế (03 bản chính, theo mẫu)
Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người từ chối nhận tài sản thừa kế (01 bản)
Bản sao di chúc (nếu từ chối thừa kế theo di chúc); hoặc bản sao giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản (01 bản)
Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản là di sản (01 bản)
Bản sao Giấy chứng tử của người để lại di sản (01 bản)
Xuất trình bản chính của giấy tờ đã nộp bản sao để đối chiếu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
a) Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản
Tải về
Văn bản từ chối nhận di sản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 100.000 đồng/trường hợp
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chứng thực văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế - Cà Mau
Số hồ sơ:
T-CMU-135886-TT
Cơ quan hành chính:
Cà Mau
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [14]
Chứng thực văn bản nhận tài sản thừa kế - Cà Mau
Chứng thực văn bản phân chia di sản thừa kế - Cà Mau
Chứng thực văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế - Đồng Nai
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở - Cà Mau
Chứng thực di chúc - Cà Mau
Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản - Cà Mau
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở - Cà Mau
Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở - Cà Mau
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận - Cà Mau
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) - Cà Mau
[Copy]Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) - Cà Mau
Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch - Cà Mau
Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch - Cà Mau
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực - Cà Mau

0
25