Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-CMU-143822-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Người đại diện cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định), cụ thể như sau:
- Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút
- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút
Nộp hồ sơ: Người đại diện cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo thời gian quy định như trên. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn một lần để chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đúng theo quy định
- Nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn
Trả kết quả: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thu các khoản phí, lệ phí theo quy định và trả kết quả cho đại diện của tổ chức, cá nhân theo phiếu hẹn
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khai thác thuỷ sản
Có nghề khai thác và ngư cụ khai thác phù hợp với quy định của Bộ Thuỷ sản (nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và quy định của UBND tỉnh đã được sự đồng ý của Bộ Thuỷ sản
Không được sử dụng ngư cụ khai thác thuỷ sản có kích thước mắt lưới nhỏ hơn quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư Số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản (nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản
Nghiêm cấm các nghề như: te, trủ, xiệp, đáy khai thác trong vùng nước có độ sâu từ 05 mét trở vào bờ (độ sâu tính khi thủy triều thấp nhất, tương đương với khoảng cách từ bờ ra 3 hải lý)
Nghiêm cấm hoạt động khai thác thủy sản bằng nghề đáy, trong khoản thời gian từ 01/04 đến 30/06 hàng năm thuộc ngư trường tỉnh Cà Mau
Phương tiện làm các nghề khai thác thuỷ sản kết hợp ánh sáng phải thực hiện quy định về việc sử dụng nguồn sáng trong khai thác thuỷ sản như sau:
- Tại tuyến bờ: tổng công suất các cụm chiếu sáng của mỗi đơn vị khai thác không được vượt quá 200W với nghề rớ (vó cất lưới bằng trục quay tay), 500W với nghề câu mực
- Khoảng cách giữa điểm đặt cụm sáng với các cụm chà rạo hoặc nghề cố định không được dưới 500m
Thời gian cấm khai thác: Mọi thời điểm trong năm
Đơn xin cấp giấy phép khai thác thuỷ sản (01 bản chính theo mẫu)
Đơn xin cấp giấy phép khai thác thuỷ sản (01 bản chính theo mẫu)
Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu cá (01 bản sao có công chứng)
Sổ danh bạ thuyền viên tàu cá, thuyền viên trên tàu cá (01 bản sao có công chứng)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá dưới 20 CV - Cà Mau
Số hồ sơ:
T-CMU-143822-TT
Cơ quan hành chính:
Cà Mau
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
30