Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-CMU-144602-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực thống kê: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Nội vụ
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 45 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Đại diện nhà trường đến liên hệ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định) cụ thể như sau:
- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút
- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút
Bước 2. Nộp hồ sơ: Đại diện nhà trường trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo vào thời gian nêu trên. Công chức nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn một lần để người đến nộp hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đúng theo qui định
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn
Bước 3. Nhận kết quả: Công chức nghiệp vụ Phòng Giáo dục và Đào tạo trả kết quả cho Đại diện nhà trường theo giấy hẹn
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Bảo đảm quyền lợi nhà giáo và người học
Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội
Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục
Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường trung học
Đề án chia, tách trường (01 bản chính)
Luận chứng khả thi với những nội dung chủ yếu theo quy định (01 bộ chính):
- Phù hợp việc quy hoạch mạng lưới trường, lớp và nhu cầu học tập và yêu cầu phát triển giáo dục, kinh tế xã hội địa phương
- Các điều kiện về
- Nhân sự
- Cơ sở vật chất
- Tài chính
Đề án tổ chức và hoạt động (01 bộ chính):
- Mục đích thành lập, mục tiêu, nhiệm vụ
- Kế hoạch và phương hướng hoạt động
- Loại hình trường; tên trường, địa điểm
- Tên tổ chức, tên cơ quan chủ quản mở trường
- Cơ cấu tổ chức bộ máy trường
- Cơ sở vật chất
- Tài chính
- Kết luận
Hồ sơ nhà đất (01 bộ):
- Danh sách trích ngang Hội đồng quản trị, Hội đồng góp vốn kèm theo lý lịch
- Danh sách giáo viên, giảng viên cơ hữu, kèm theo bản cam kết tham gia giảng dạy cho trường
- Văn bản do cấp có thẩm quyền xác nhận về khả năng tài chính kèm theo cam kết đóng góp đầy đủ và đúng hạn để xây dựng trường
- Cam kết của chủ trường, tổ chức mở trường (Hội đồng quản trị, Hội đồng góp vốn…) về việc trong vòng 5 năm xây dựng trường sở tương ứng với quy mô của trường
- Dự thảo “Nội quy tổ chức và hoạt động của Trường - tên riêng”
Hồ sơ nhân sự (01 bộ chính):
- Danh sách giáo viên
- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng (03 bản chính)
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chia, tách trường trung học cơ sở tư thục - Cà Mau
Số hồ sơ:
T-CMU-144602-TT
Cơ quan hành chính:
Cà Mau
Lĩnh vực:
Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
29