Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-CMU-145921-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công Thương huyện hoặc Phòng Quản lý đô thị thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Cá nhân có nhu cầu tiên lệ nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần và ngày thứ bảy (trừ ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định), thời gian cụ thể như sau:
- Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.
- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
Bước 2. Nộp hồ sơ: Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp theo thời gian quy định nêu trên. Cán bộ thụ lý có trách nhiệm nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ:
- Nếu chưa đầy đủ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất bổ sung, hoàn chỉnh thủ tục.
- Nếu đầy đủ thủ tục theo quy định thì nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn.
Bước 3. Nhận kết quả: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện chịu trách nhiệm thu lệ phí và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo phiếu hẹn
Đơn đề cấp đổi cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (01 bản theo mẫu phụ lục 01)
Hợp đồng chuyển nhượng nhà ở có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn hoặc công chứng (01 bản chính)
Giấy chứng nhận đã được cấp theo Luật Nhà ở năm 2005 hoặc theo Nghị định 60/NĐ-CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở có ghi nhận nhà ở theo Luật Đất đai (Bản chính)
Bản vẽ sơ đồ nhà ở - đất ở (01 bản chính)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
- Trường hợp nhận chuyển nhượng một phần của nhà ở đã có giấy chứng nhận, ức thu 100.000 đồng/01giấy. - Trường hợp nhận chuyển nhượng toàn bộ nhà ở đã có giấy chứng nhận hoặc đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Nghị định số 60/CP hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai mà trong nội dung đã có ghi nhận về nhà ở, mức thu 50.000 đồng/giấy.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đối với các trường hợp chuyển nhượng nhà ở mà bên chuyển quyền sở hữu đã có giấy chứng nhận đã được cấp theo luật nhà ở năm 2005 hoặc theo nghị định 60/CP hoặc giấy chứng quyền sử dụn đất ở có ghi nhận nhà ở theo luật đất đai năm 2003 - Cà Mau
Số hồ sơ:
T-CMU-145921-TT
Cơ quan hành chính:
Cà Mau
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29