Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-CMU-161399-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực thống kê: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Lao động –Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Bảo hiểm xã hội thuộc Sở Lao động –Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1:: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động tại Phòng chính sách Lao động – Bảo hiểm xã hội thuộc Sở lao động –Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau, địa chỉ số 555A, Phan Ngọc Hiển, phường 5, thành phố Cà Mau vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)
+ Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ.
+ Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ.
Cán bộ kiểm tra thành phần hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ không đủ điều kiện thì hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung theo đúng quy định;
+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn cho doanh nghiệp.
Bước 2:: Cán bộ thu lệ phí theo quy định và trả kết quả đúng theo phiếu hẹn trong các giờ của các ngày làm việc trong tuần theo địa chỉ nêu trên
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
1. Đủ 18 tuổi trở lên;
2. Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc;
3. Là nhà quản lý, giám đốc điều hành hoặc chuyên gia theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 2 của Nghị định này; Đối với người nước ngoài xin vào hành nghề y, dược tư nhân, trực tiếp khám, chữa bệnh tại Việt Nam hoặc làm việc trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề phải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam về hành nghề y, dược tư nhân hoặc về giáo dục, dạy nghề.
4. Không có tiền án về tội vi phạm an ninh quốc gia; không thuộc diện đang bị truy cứu tráchnhiệm hình sự, đang chấp hành hình phạt hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.
Công văn đề nghị cấp lại giấy phép lao động (02 bản chính)
Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động (02 bản chính)
Giấy phép lao động đã hết hạn sử dụng (trường hợp bị mất giấy phép lao động phải có văn bản giải trình) (02 bản chính)
03 ảnh màu (3x4)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Công văn đề nghị cấp lại giấy phép lao động 2. Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ Phí Cấp lại giấy phép lao động người nước ngoài 300.000 đồng/1giấy
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài - Cà Mau
Số hồ sơ:
T-CMU-161399-TT
Cơ quan hành chính:
Cà Mau
Lĩnh vực:
Lao động, tiền lương
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
41