Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-CMU-206492-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực thống kê: Văn hóa, Xuất nhập khẩu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và phòng Nghiệp vụ Văn hoá thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Đại diện tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp giấy phép nhập khẩu văn hoá phẩm liên hệ với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (số 65, đường Phan Ngọc Hiển, phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ), cụ thể như sau:
+ Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 00 phút
+ Buổi chiều : Từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 phút
Nộp hồ sơ: Đại diện tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch theo thời gian quy định nêu trên. Chuyên viên thụ lý thẩm tra tính pháp lý của hồ sơ:
+ Nếu không đủ điều kiện thì đề nghị chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đúng theo quy định
+ Nếu đủ điều kiện thì nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn
Trả kết quả: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo phiếu hẹn
Đơn xin phép nhập khẩu văn hoá phẩm (01 bản chính theo mẫu)
Trường hợp nhập khẩu văn hoá phẩm để phổ biến, phát hành rộng rãi phải kèm theo văn bản đề nghị của người đứng đầu cơ quan thuộc chính phủ ở trung ương (đối với tổ chức trung ương) hoặc cấp tỉnh (đối với tổ chức, cá nhân ở địa phương (01 bản sao có công chứng)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm - Cà Mau
Số hồ sơ:
T-CMU-206492-TT
Cơ quan hành chính:
Cà Mau
Lĩnh vực:
Văn hóa, Xuất nhập khẩu
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [5]
Cấp Giấy phép nhập khẩu các loại văn hóa phẩm: Có nội dung: chống lại Nhà nước; kích động bạo lực; kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác; có nội dung thuộc về bí mật nhà nước; thông tin sai sự thật, xuyên tạc lịch sử; xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc; vu khống nhằm xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm công dân. Văn hóa phẩm vi phạm các quy định của pháp luật VN về quảng cáo hàng hóa; vi phạm Quyết định của Luật Xuất bản, Luật Báo chí, Luật Di sản văn hóa, các quyết định về quyền tác giả trong Bộ luật dân sự và các quy định pháp luật khác. Các loại văn hóa phẩm khác mà pháp luật cấm tàng trữ, phổ biến, lưu hành tại Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cấp giấy phép nhập khẩu các loại văn hóa phẩm: a) Để tham gia triển lãm, hội chợ, dự thi, liên hoan ở cấp quốc gia, trao đổi hợp tác, viện trợ; b) Phổ biến phim điện ảnh, phim truyền hình; phổ biến, phát hành sách, báo, tạp chí trong toàn quốc hoặc trên địa bàn nhiều địa phương khác nhau theo đề nghị của người đứng đầu cơ quan ngành chủ quản cấp Bộ có thẩm quyền quản lý nhà nước về nội dung văn hóa phẩm nhập khẩu; c) Của tổ chức, cá nhân được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao để chuyển giao cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc lưu hành, phổ biến tại VN; d) Để sử dụng vào các mục đích khác - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm của cá nhân, tổ chức ở địa phương (Để phục vụ công việc của tổ chức hoặc sử dụng cá nhân; Để tham gia thành lập hội chợ, tham dự các cuộc thi, liên hoan; lưu hành, phổ biến tại địa phương; Để sử dụng vào các mục đích khác theo đề nghị của thủ trưởng cơ quan ngành chủ quản cấp tỉnh có thẩm quyền quản lý nhà nước về nội dung văn hóa phẩm nhập khẩu; Được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao để chuyển giao cho tổ chức, cá nhân VN hoặc lưu hành, phổ biến tại VN; Do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ủy quyền cấp giấy phép) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm - Quảng Ninh
Cấp bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép - Cà Mau

0
31