Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-CMU-224888-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ chính sách xã chuẩn bị hồ sơ theo quy định nộp tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định), cụ thể như sau:
- Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 00 phút
- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 phút
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ:
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn một lần đầy đủ cho cán bộ chính sách cấp xã bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ theo quy định
- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn
Nhận kết quả: Theo thời gian được ghi trong giấy hẹn, cán bộ chính sách cấp xã đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nhận kết quả để trao trả kết quả cho người yêu cầu
Đơn đề nghị cấp lại sổ hộ nghèo (đơn viết tay, 01 bản)
Sổ hộ khẩu (pho to có chứng thực 01 bản)
Sổ hộ nghèo mục nát, sai thông tin…(nếu có, 01 bản chính)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại và sửa lại giấy chứng nhận hộ nghèo - Cà Mau
Số hồ sơ:
T-CMU-224888-TT
Cơ quan hành chính:
Cà Mau
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
32