Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-CMU-226639-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài nguyên Môi trường
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo
Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Giáo dục và Đào tạo phải có ý kiến trả lời về tính đầy đủ theo quy định của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo phải thông báo bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức biết để chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ;
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Giáo dục và Đào tạo phải có ý kiến trả lời về tính đầy đủ theo quy định của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo phải thông báo bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức biết để chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ;
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình về việc sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông của Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thẩm định và đưa ra quyết định;
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được ý kiến chấp thuận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo gửi quyết định sáp nhập, chia, tách trường cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức hoặc cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ) theo thời gian:
- Buổi sáng từ lúc 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút;
- Buổi chiều từ lúc 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
Bước 2: Sở GD&ĐT chủ trì phối hợp với các sở, ngành hữu quan cấp tỉnh tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh ban hành Quyết định sáp nhập, chia, tách hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách.
Đơn xin sáp nhập, chia tách trường
Đề án tổ chức và hoạt động
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Sáp nhập, chia tách trường Trung học Phổ thông - Cà Mau
Số hồ sơ:
T-CMU-226639-TT
Cơ quan hành chính:
Cà Mau
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
36